KANUNNIK DE DECKERSTRAAT 26

Dit historische gebouw dateert uit de 16de-17de eeuw en heette oorspronkelijk “de Lombaard”; het was een huis voor geldwissel en leningen, uitgebaat door Lombarden. Later was het een onderdeel vaneen ziekenhuis, opgetrokken rond een grote binnen-tuin, en nog later hoorde het bij de kantoren van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

 

EXTRA

Gratis toegang tijdens de Open Monumentendag 2009 op zondag 13 september (10.00 tot 20.00 uur).

GARLAND 1 I 2003 I 08’06”

GARLAND 5 I 2005 I 06’49”

SISSI I 2007 I 08’54”

T.J. WILCOX
Sissi, 2007, 16mm film, colour, silent
Courtesy Sadie Coles HQ, London

Fotografie locaties: Stijn Swinnen